top of page

1.

INFORMACJA O ADMINISTRATORZE I PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej jako „Rozporządzenie”, informuje, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH
Add Value Language Centre sp.z o.o. NIP: 701-081-30-33, ul. Nowogrodzka 42/19, 00-695 Warszawa, mail: biuro@add-value.pl, jest administratorem podanych przez Państwa danych osobowych.

 

II. PAŃSTWA DANE OSOBOWE
Do Państwa danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez administratora należy imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania/korespondencji, adresu poczty e-mail, miejsca i daty urodzenia, wyniku z testu językowego oraz informacji dotyczącej wykształcenia.

 

,III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu skorzystania przez Państwo z możliwości oferowanych przez stronę internetową administratora (m.in. formularz kontaktowy, licytacja ceny kursu, rezerwacja miejsca na kursie językowym/egzaminie lub zgłoszenie do pracy) na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.

I

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazywane odbiorcom danych, w tym lektorom, podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora: informatyczne, księgowo-finansowe, drukarskie i archiwizacyjne, z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek, utylizacji dokumentów oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

VI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z Rozporządzeniem przysługują Państwu prawo: dostępu do danych osobowych, do sprostowania danych osobowych, do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, do przeniesienia danych osobowych oraz niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

 

VII. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY
Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. WARUNEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 

X. INFORMACJA O PROFILOWANIU
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

XI. DANE KONTAKTOWE
Możecie się Państwo skontaktować z nami:
- pod adresem e-mail: biuro@add-value.pl ,
- przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.add-value.pl,
- pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Add Value Language Centre sp.z o.o., ul. Nowogrodzka 42/19, 00-695 Warszawa,
- w biurze Add Value Language Centre pod adresem: ul. Nowy Świat 27a, 00-685 Warszawa.

2.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach odpowiedzi na przesłane zapytanie przez serwis internetowy www.add-value.pl.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu poczty e-mail przez Add Value Language Centre sp.z o.o. NIP: 701-081-30-33, ul. Nowogrodzka 42/19, 00-695 Warszawa, mail: biuro@add-value.pl w celu uzyskania odpowiedzi na przesłane zapytanie poprzez formularz kontaktowy, polegające na zbieraniu, utrwalaniu, porządkowaniu, modyfikowaniu, przeglądaniu, pobieraniu, przechowywaniu, ujawnianiu, łączeniu, ograniczeniu, usuwaniu oraz udostępnieniu.

ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

1. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu. Cookies są pobierane przy każdym "wejściu" i "wyjściu" z serwisu. Cookies nie służą do ustalania tożsamości użytkowników a jedynie ich urządzeń.

 

2. Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies jest Add Value Language Centre sp.zo.o. . Przedmiotowe działanie odbywa się zgodzie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych

 

3. Add Value Language Centre sp.zo.o. używa plików typu cookies do rozpoznawania i zapamiętania informacji o użytkownikach. Pozwala to bardziej precyzyjnie rozpoznawać indywidualne potrzeby użytkownika i dzięki temu oferować mu usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań.

 

4. Pliki typu cookies są wykorzystywane przez Add Value Language Centre sp.zo.o. również do celów statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych statystyk pracy serwisów i odwiedzin użytkowników

 

5. Każdy użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych został opisany tutaj.

 

6. Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu add-value.pl

 

7. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest pod adresami http://www.aboutcookies.org/ oraz http://wszystkoociasteczkach.pl.

bottom of page