top of page
Szukaj
 • addvaluelc

Jak przygotować ogłoszenie o pracę w języku angielskim?[przykład: Marketing Specialist]

Przygotowanie skutecznego ogłoszenia o pracę w języku angielskim wymaga uwzględnienia kilku kluczowych elementów. Poniżej przedstawiamy szczegółowy opis oraz przykładowe ogłoszenie:1. Określenie stanowiska:

 • Jasno zdefiniuj nazwę stanowiska oraz ewentualne specjalizacje lub wymagane kwalifikacje.

2. Opis obowiązków i oczekiwań:

 • Sporządź krótki opis zadań, które będą wykonywane przez osobę na tym stanowisku.

 • Wymień oczekiwane umiejętności, doświadczenie i kwalifikacje.

3. Wymagania:

 • Określ konkretne wymagania dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz umiejętności.

4. Informacje o firmie:

 • Przedstaw krótką charakterystykę firmy, w tym jej misję, wartości i kulturę organizacyjną.

5. Korzyści dla pracownika:

 • Wyróżnij korzyści oferowane przez firmę, takie jak benefity, szkolenia czy rozwój zawodowy.

Przykładowe ogłoszenie o pracę:

Job Advertisement: Marketing Specialist

Location: Remote (with occasional meetings in our office in Warsaw)

Position Overview:

We are currently seeking a skilled and creative Marketing Specialist to join our team. The ideal candidate will be responsible for developing and executing marketing strategies to promote our products and services effectively.

Key Responsibilities:

 • Plan and execute online and offline marketing campaigns.

 • Create engaging marketing content, including articles, e-books, and newsletters.

 • Manage our social media profiles and engage with our audience.

 • Analyze the effectiveness of marketing efforts and report on results.

Requirements:

 • Minimum of 2 years of experience in a similar role.

 • Bachelor's degree in Marketing or related field preferred.

 • Excellent understanding of marketing tools and strategies.

 • Strong analytical skills and ability to report on data insights.

About Us:

XYZ Company is an organization operating in the technology industry. Our mission is to deliver innovative solutions that revolutionize the way people work and communicate.

Benefits:

 • Flexible working hours and remote work options.

 • Competitive salary and performance-based bonuses.

 • Professional development opportunities and access to training programs.

If you are a creative individual with a passion for marketing and want to join our team, please submit your CV and cover letter to [email address] addressed to [name of hiring manager].

Join us in making a difference and shaping the future of our industry!


26 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page