top of page
Szukaj
 • addvaluelc

Formalny język, czy nieformalny? Oto jest pytanie!

Wiele czynników wpływa na to, kiedy należy używać języka formalnego lub nieformalnego. Kultura organizacyjna miejsca pracy, sposób komunikacji oraz pozycja rozmówcy odgrywają istotną rolę. Użycie formalnego języka jest szczególnie pomocne, gdy otacza nas zróżnicowane środowisko kulturowe lub gdy nie znamy dokładnie naszego rozmówcy, eliminując ewentualne nieporozumienia oraz pozwalając na zachowanie uprzejmości i profesjonalizmu. Oto kilka wskazówek dotyczących stosowania języka formalnego i nieformalnego.Poznaj sytuacje, w których dopuszczalne jest używanie języka nieformalnego:

 • W codziennych rozmowach.

 • W prywatnych e-mailach.

 • W mediach społecznościowych.

 • W reklamach.

 • W wiadomościach SMS.

 • Podczas rozmów z rówieśnikami.

 • W spotkaniach zespołu.

Natomiast język formalny jest odpowiedni w takich sytuacjach jak:

 • Komunikacja z osobami, których nie znamy zbyt dobrze.

 • E-maile biznesowe.

 • Korespondencja służbowa.

 • Pisma naukowe.

 • Prezentacje.

 • Raporty.

 • Zamówienia publiczne.

 • Rozmowy z przełożonymi.

 • Rozmowy kwalifikacyjne.

 • Oficjalne dokumenty.

 • Przemówienia.

W języku formalnym konstrukcje zdaniowe są bardziej skomplikowane, a zdania zazwyczaj dłuższe. Na przykład:

Język formalny: "We regret to inform you that the delivery will be delayed due to adverse weather conditions."

Język nieformalny: "Przepraszamy, ale dostawa opóźni się z powodu złych warunków pogodowych."

Słownictwo w języku formalnym często zawiera dłuższe wyrażenia:

 

"Acceptable" zamiast "okay"

"Assistance" zamiast "help"

"Require" zamiast "want"

W języku formalnym mowa jest zazwyczaj wolniejsza, co umożliwia klarowną i poprawną wymowę, a ton głosu jest poważniejszy.

Skróty i akronimy nie są stosowane w języku formalnym:

Zamiast "asap" używamy "as soon as possible".

Język formalny wykorzystuje czasowniki modalne:

Na przykład: "Bylibyśmy wdzięczni, gdyby..." lub "Czy mógłbyś uprzejmie poinformować nas, czy..."


Na koniec mały tip - spróbujcie przećwiczyć tę samą rozmowę w języku formalnym i nieformalnym. To dobra okazja, aby wprowadzić ww. zasady w życie!


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page