top of page
Szukaj
 • addvaluelc

Negocjacje - o jakich wyrażeniach warto pamiętać?


Aby negocjacje zakończyły się sukcesem, musisz wziąć pod uwagę osobowość zaangażowanych osób, ich kulturę, czy poziom znajomości języka angielskiego. Używanie języka dyplomatycznego do budowania relacji i osiągania kompromisu jest niezbędne. Przedstawiam wyrażenia, których możesz używać na każdym etapie procesu:


1. Rozpoczęcie negocjacji.

 • Let’s make a start, shall we? - Zacznijmy, dobrze?

 • Let’s get down to business, shall we? - Przejdźmy do rzeczy, dobrze?

 • Shall we get started? - Możemy zacząć?


2. Określenie swojej pozycji / celu.

 • Our main concern is... - Naszym głównym problemem/ zmartwieniem jest...

 • There are two main areas that we would like to discuss… - Są dwa główne obszary, które chcielibyśmy omówić…

 • What we are looking for is... -To, czego szukamy, to ...


3. Dowiedzenie się, czego szuka / oczekuje druga strona.

 • Would your team consider... - Czy Twój zespół rozważyłby ...

 • Can I clarify your position on...? - Czy mogę wyjaśnić Twoje stanowisko w sprawie...?

 • How feasible is it for you to...? - Jak wykonalne jest, abyś ...?

 • Would you consider/ be willing to... - Czy rozważyłbyś / chciałbyś...


4. Oferowanie kompromisu.

Użycie modalnych czasowników pomocniczych i klauzul warunkowych pomoże Ci określić, co chcesz zaakceptować jako kompromis.

 • We can accept that if you... - Możemy to zaakceptować, jeśli...

 • We would be able to... - Moglibyśmy...

 • Would you be willing to...? - Czy byłbyś skłonny…?

 • We may accept your offer on condition that... - Możemy przyjąć twoją ofertę pod warunkiem, że...


5. Sprawdzenie zrozumienia ustaleń.

 • Have I got this right? - Czy dobrze to rozumiem?

 • If I understand you correctly, you said you could... - Jeśli dobrze cię rozumiem, powiedziałeś, że...


6. Wyjaśnienie.

 • Could you clarify your last point for me? - Czy mógłbyś wyjaśnić mi swój ostatni punkt?

 • Does anything I have suggested/ proposed seem unclear to you? - Czy coś, co zasugerowałem / zaproponowałem, wydaje ci się niejasne?


7. Odrzucenie oferty.

Aby złagodzić złe wieści, użyj tych wyrażeń:

 • I am afraid... - Obawiam się…

 • Unfortunately... - Niestety...


8. Pytanie o reakcję na ofertę.

 • How does that sound to you? - Jak ci się to podoba?

 • Would that be acceptable? - Czy to byłoby do zaakceptowania?

A jeśli Ty lub Twoi pracownicy potrzebujecie wsparcia w nauce negocjacji w j.angielskim, to gorąco zachęcam do kontaktu! :)
17 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page