top of page
Szukaj
 • addvaluelc

Jak przygotować ogłoszenie o pracę w języku angielskim?[przykład: Analityk IT oraz Software Developer]

Tym razem mamy dla Was podpowiedzi dotyczące ogłoszeń w obszarze IT. Oczywiście każdy z nich warto dostosować do specyfiki Waszej organizacji. Analityk IT:

IT Business Analyst

Position Overview:

We are looking for a talented IT Business Analyst to join our innovative team. The ideal candidate will work closely with stakeholders to gather and analyze business requirements, translate them into technical specifications, and collaborate with development teams to ensure successful implementation.

Qualifications:

 • Bachelor's degree in Computer Science, Information Technology, or related field

 • Minimum 3 years of experience as an IT Business Analyst

 • Strong analytical and problem-solving skills

 • Excellent communication and stakeholder management abilities

 • Proficiency in gathering and documenting business requirements

 • Experience with Agile methodologies is a plus

Benefits:

 • Competitive salary

 • Flexible work schedule

 • Remote work options

 • Professional development opportunities

 • Comprehensive benefits package

Software Developer (Java)

Position Overview:

We are seeking a skilled Software Developer with expertise in Java programming language to join our dynamic team. The successful candidate will be responsible for designing, developing, and maintaining high-quality software solutions to meet the needs of our clients.

Qualifications:

 • Bachelor's or Master's degree in Computer Science or related field

 • Minimum 2 years of experience in Java development

 • Proficiency in Java programming language and related frameworks (e.g., Spring, Hibernate)

 • Experience with web development technologies (HTML, CSS, JavaScript)

 • Strong problem-solving skills and attention to detail

 • Excellent teamwork and communication abilities

Benefits:

 • Competitive salary

 • Flexible working hours

 • Remote work options

 • Opportunities for career growth and advancement

 • Comprehensive benefits package


Zapraszamy także do zapoznania się z naszymi wskazówkami dotyczącymi tego, jak napisać ogłoszenie o pracę: https://www.add-value.pl/post/jak-przygotowa%C4%87-og%C5%82oszenie-o-prac%C4%99-w-j%C4%99zyku-angielskim-przyk%C5%82ad-marketing-specialist 

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page