top of page
Szukaj
  • addvaluelc

30 przydatnych zwrotów z branży marketingowej |+ przykłady użycia cz. II. Dziś zapraszamy do kontynuacji naszego cyklu!
16. Copywriting (Pisanie treści związanych z marketingiem)

Example: Good copywriting convinces customers to take action.

17. Customer Engagement (Zaangażowanie klienta)

Example: Social media is crucial for customer engagement.

18. Marketing Campaign (Kampania marketingowa)

Example: The new marketing campaign launches next week.

19. Market Share (Udział w rynku)

Example: Our goal is to increase our market share by 15% this year.

20. Unique Selling Proposition (USP) (Unikalna propozycja sprzedaży)

Example: Our USP is our commitment to eco-friendly products.

21. Customer Relationship Management (CRM) (Zarządzanie relacjami z klientami)

Example: CRM software helps in maintaining strong customer relations.

22. A/B Testing (Test A/B)

Example: We used A/B testing to determine the more effective marketing strategy.

23. Rebranding (Zmiana wizerunku marki)

Example: The company underwent rebranding to appeal to a younger audience.

24. Cross-selling (Sprzedaż krzyżowa)

Example: Cross-selling encourages customers to buy related products.

25. Loyalty Program (Program lojalnościowy)

Example: Our loyalty program rewards frequent buyers with exclusive offers.

26. Market Penetration (Penetracja rynku)

Example: Market penetration involves gaining a larger market share.

27. Branding Strategy (Strategia brandingowa)

Example: Developing a clear branding strategy is crucial for success.

28. Digital Marketing (Marketing cyfrowy)

Example: Digital marketing includes various online channels like social media and email.

29. Customer Persona (Persona klienta)

Example: Creating customer personas helps in understanding target audiences better.

30. Brand Loyalty (Lojalność wobec marki)

Example: Brand loyalty leads to repeat purchases and customer retention.

Posiadanie wiedzy na temat tych zwrotów z pewnością ułatwi pracę w branży marketingowej. Pamiętaj, że praktyka oraz stosowanie tych terminów w codziennych zadaniach to klucz do perfekcyjnego opanowania języka angielskiego w kontekście marketingowym. ; )21 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page