top of page
Szukaj
  • addvaluelc

30 przydatnych zwrotów z branży marketingowej + przykłady użycia cz. I

W świecie biznesu i marketingu znajomość języka angielskiego jest kluczowa. Niezależnie od tego, czy pracujesz jako marketer, manager, czy specjalista ds. reklamy, znajomość specyficznego słownictwa pozwoli Ci lepiej poruszać się w tym obszarze. Poniżej przedstawiamy pierwsze 15 przydatnych zwrotów związanych z marketingiem, które z pewnością okażą się pomocne w codziennej pracy. A c.d.n.!1. Target Audience (Grupa docelowa)

Example: Our target audience consists of young professionals aged 25-35.

2. Brand Awareness (Świadomość marki)

Example: Our goal is to increase brand awareness through social media campaigns.

3. Market Research (Badania rynku)

Example: We conducted market research to understand consumer preferences.

4. Content Marketing (Marketing treści)

Example: Content marketing involves creating valuable content for the audience.

5. ROI - Return on Investment (Zwrot z inwestycji)

Example: We need to analyze the ROI of our latest marketing campaign.

6. Lead Generation (Generowanie leadów)

Example: Our primary focus is on lead generation through email campaigns.

7. Call to Action (CTA) (Wezwanie do działania)

Example: The website should have a clear call to action for visitors.

8. SEO - Search Engine Optimization (Optymalizacja pod kątem wyszukiwarek)

Example: Good SEO practices help improve website visibility on Google.

9. B2B - Business to Business (Biznes dla biznesu)

Example: Our company specializes in B2B marketing solutions.

10. B2C - Business to Consumer (Biznes dla klienta)

Example: B2C companies focus on selling products directly to consumers.

11. Market Segmentation (Segmentacja rynku)

Example: Market segmentation helps tailor marketing strategies to specific groups.

12. Viral Marketing (Marketing wirusowy)

Example: The video went viral, reaching millions of viewers overnight.

13. Brand Equity (Wartość marki)

Example: Building brand equity requires consistent branding and quality.

14. Influencer Marketing (Marketing influencerów)

Example: Many brands collaborate with influencers for product promotions.

15. Analytics (Analiza danych)

Example: Using analytics helps track website traffic and user behavior.

Zainteresował Was temat? 

Szukajcie kolejnego wpisu z tej serii na naszym blogu!


20 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Комментарии


bottom of page